top of page
formacio-doma

DOMA CLÀSSICA CAN COSTA

La Doma té per objecte el desenvolupament del cavall mitjançant l'entrenament racional, metòdic i equilibrat de forma que es vagi fent un atleta a disposició del seu genet. Com a conseqüència el cavall es torna tranquil, elàstic, àgil i flexible, però també confiat, atent i decidit, component un perfecte conjunt amb el seu genet.
 
Les proves de Doma consisteixen en la realització de diferents exercicis, anomenats Reprises, sobre el quadrilong que són valorats per diferents jutges.  

Aquestes qualitats es manifesten per la franquesa i regularitat en els aires, l’harmonia, lleugeresa i facilitat de moviments, la impulsió i equilibri, i la submissió a l'embocadura sense tensió ni resistència. El cavall dona així la impressió de transportar-se per si mateix.
 

bottom of page