top of page
formacio-galops

GALOPS CAN COSTA

Els Galops són els programes de Formació de Genets i Amazones, basat en el Programa de Galops establert per la RFHE que consta de nou nivells d'aptitud i de coneixements de les tècniques d’equitació, maneig i cura dels cavalls, a les tres etapes de la formació esportiva: Iniciació, Perfeccionament i Especialització.

A l'Hípica Can Costa tenim tècnics examinadors que estan reconeguts per la RFHE i la FCH, i estan en possessió de la seva Llicència Esportiva corresponent. El nostre Club està Federat, Homologat i Inscrit al Registre d'Entitats de la Secretaria General d'Esports.

Tenir Galops us permetrà establir els nivells de capacitat adquirits i us servirà per a tenir una Formació Teòrica i Pràctica per a la pràctica d'equitació, obtenir la Llicència de Competició i, per tal motiu, participar a les competicions de les diferents disciplines i demostrar, mitjançant el document acreditatiu, els vostres coneixements hípics.

Per obtenir els Galops haureu d’aprovar l'examen i estar en possessió de la Llicència Federativa corresponent a l'any en curs, de no ser així; a l'Hípica Can Costa us ho tramitarem.


 

bottom of page