top of page

Formació

Formem els nostres alumnes en disciplines de Horseball, Doma clàssica i Salt d'obstacles a tots els nivells.

Col·laborem amb fundacions realitzant classes d'equitació adaptada de forma individual o col·lectiva.

Elaboració de Galops.

Observacions tarifes

Els bonus tenen una validesa de 1 any i en cas de no utilitzar-se no es retornarà l'import abonat.

 Hípica Can Costa es reserva el dret d'aportar qualsevol variació sense obligació de preavís.

preu amb iva

Classe esporàdica

BONUS 10 classes sense pupil·latge

Bonus col·lecitu (mínim 2 persones)

Bonus individual (1 persona)

BONUS 10 classes amb pupil·latge

Bonus col·lecitu (mínim 2 persones)

Bonus individual (1 persona)

30€

220€

270€

200€

250€

TARIFES

SALT D'OBSTACLES CAN COSTA

El Salt d'obstacles consisteixen en la superació a cavall d'un conjunt d'obstacles, determinats per un recorregut fixat, format per barres sense cometre cap falta.
 
Les proves es disputen seguint uns barems que comporten diverses dificultats i grups que es diferencien per altures que oscil·len entre 1,10 i 1,60 m.  

Una prova de salt és aquella en la que es jutja al conjunt genet-cavall sota diverses condicions. És una prova destinada a demostrar la franquesa, la potència, la velocitat, la destresa i el respecte a l'obstacle del cavall i, en el genet, la qualitat de la seva equitació.

 

DOMA CLÀSSICA CAN COSTA

La Doma té per objecte el desenvolupament del cavall mitjançant l'entrenament racional, metòdic i equilibrat de forma que es vagi fent un atleta a disposició del seu genet. Com a conseqüència el cavall es torna tranquil, elàstic, àgil i flexible, però també confiat, atent i decidit, component un perfecte conjunt amb el seu genet.
 
Les proves de Doma consisteixen en la realització de diferents exercicis, anomenats Reprises, sobre el quadrilong que són valorats per diferents jutges.  

Aquestes qualitats es manifesten per la franquesa i regularitat en els aires, l’harmonia, lleugeresa i facilitat de moviments, la impulsió i equilibri, i la submissió a l'embocadura sense tensió ni resistència. El cavall dona així la impressió de transportar-se per si mateix.

 

HORSEBALL CAN COSTA

El Horseball és un joc que enfronta a dos equips de quatre jugadors per costat (més dues reserves de cada equip) que han de recollir del sòl, sense desmuntar, una pilota que a través d'un conjunt de passades i defenses, l'han d'introduir en unes canastres enlairades verticalment als extrems del camp.

És una hàbil barreja de bàsquet, rugbi i equitació. L'objectiu és aconseguir el major nombre de gols a les canastres verticals de l'equip contrari.

Aquesta disciplina destaca per la seva espectacularitat, la rapidesa de moviments de cada jugador amb el seu cavall i la peculiaritat de recollir la pilota sense baixar del cavall cada cop que aquesta cau a terra.

Hi ha diverses categories d'edats:

Pussins (8 a 10 anys), Benjamins (10 a 12 anys), Cadets (12 a 14 anys), Juvenils (15 a 17 anys), i Sènior. A Catalunya hi ha una Primera i una Segona divisió Sènior.
 

INICIACIÓ CAN COSTA

Formació dirigida a aquells que vulguin iniciar-se en la pràctica de l'esport eqüestre i familiaritzar-se amb el món del cavall.


QUÈ APRENDREM?

- Coneixement i familiarització de la cura, tracte i maneig del cavall
- Correcte seient del genet i amazona a lloms del cavall
- Desenvolupament de l'equilibri
- Primers exercicis en pista i iniciació a la tècnica eqüestre
- Passejades a cavall en el recinte privat de l'Hípica

EQUITACIÓ ADAPTADA CAN COSTA

Hem dissenyat un programa dirigit a infants, joves i adults amb l'objectiu d'assolir un desenvolupament físic, psicològic i social.

 

Amb la introducció de l'equí, busquem crear una connexió amb l'usuari per despertar l’interès i la motivació i aconseguir complementar unes necessitats educatives especials i/o terapèutiques.

 

Disposem d’equins tranquils i idonis per a la realització d’activitats de contacte i munta sempre acompanyats de manera individual i dirigint la intervenció als propis interessos i necessitats de la manera més natural i respectuosa.

 

El nostre programa consisteix en:

-Presentació del cavall i contacte per a crear un vincle. En aquest punt intentem crear una connexió entre l’usuari i l’equí desenvolupant la capacitat sensorial.

 

-Comencem interactuant amb el cavall donant l’oportunitat d’emprendre responsabilitats sobre ell a través del maneig com dutxar, raspallar, trenar la crin, fer els cascs... entre altres accions.

 

-A continuació equipem els genets i amazones amb armilla i casc per a realitzar la munta; el cavall disposa de l’equipació adequada per donar el màxim confort i seguretat a l’usuari.

Per tal de facilitar la pujada al cavall tenim una rampa ergonòmica.

 

-De froma individual comencem la realització d’activitats a pista.

Les activitats que es duen a terme són volteig amb el cavall, fem circuits amb materials de colors tals com cons, barres i cordes,  toquem la pilota de horseball i juguem amb arcs de diferents dimensions entre altres elements que ens ajuden a interactuar amb l’usuari.

 

-Continuem la resta d’activitats amb ponis.

Realitzem la presentació pertinent dels ponis als usuaris i comencem activitats de contacte sense munta.

Anem a fer passejades curtes pels voltants de l’hípica per pasturar el poni i agafar confiança per a procedir a la realització de circuits dins de pista a peu a terra.

 

-Per a finalitzar, traiem l’equipament als cavalls i ponis i els tornem al seu respectiu paddock o quadra recompensant l’animal amb snacks, pa sec o fruita.

 

Per a poder dur a terme aquest programa, tenim les instal•lacions adaptades per a persones amb limitació del sistema locomotor. Tots els serveis, local social, quadres i la resta d’elements estan al mateix nivell sense escales o rampes que puguin impedir-ne l’accés.

GALOPS CAN COSTA

Els Galops són els programes de Formació de Genets i Amazones, basat en el Programa de Galops establert per la RFHE que consta de nou nivells d'aptitud i de coneixements de les tècniques d’equitació, maneig i cura dels cavalls, a les tres etapes de la formació esportiva: Iniciació, Perfeccionament i Especialització.

A l'Hípica Can Costa tenim tècnics examinadors que estan reconeguts per la RFHE i la FCH, i estan en possessió de la seva Llicència Esportiva corresponent. El nostre Club està Federat, Homologat i Inscrit al Registre d'Entitats de la Secretaria General d'Esports.

Tenir Galops us permetrà establir els nivells de capacitat adquirits i us servirà per a tenir una Formació Teòrica i Pràctica per a la pràctica d'equitació, obtenir la Llicència de Competició i, per tal motiu, participar a les competicions de les diferents disciplines i demostrar, mitjançant el document acreditatiu, els vostres coneixements hípics.

Per obtenir els Galops haureu d’aprovar l'examen i estar en possessió de la Llicència Federativa corresponent a l'any en curs, de no ser així; a l'Hípica Can Costa us ho tramitarem.

bottom of page